Pystyäkseen kääntymään oikeasta risteyksestä ja voidakseen ryhmittyä oikealle kaistalle riittävän ajoissa on kyettävä lukemaan opaskilpiin kirjoitettua tekstiä. 

Erityisesti Suomen pitkän ja pimeän talven aikana on tärkeätä nähdä hyvin teillä liikkuessa. Hyvä näöntarkkuus antaa enemmän aikaa ennakoida ja toimia muuta liikennettä vaarantamatta. Huolehtimalla siitä että näymme ja näemme liikenteessä, voimme osaltamme parantaa yhteistä liikenneturvallisuuttamme. Näössä tapahtuvat muutokset kehittyvät usein huomaamattomasti: totumme katselemaan epätarkkaa maisemaa emmekä huomaa pienten yksityiskohtien vähitellen katoavan. Käymällä säännöllisesti tutkituttamassa näkönsä ja silmälasiensa kunnon, voi varmistua siitä, ettei itse ole vaarantamassa muiden turvallisuutta liikkuessaan liikenteessä.  

Uusi ajokorttilaki astui voimaan 19.1.2013. Lain mukaan kaikki tämän jälkeen myönnettävät uudet ajokortit tulevat olemaan määräaikaisia. Ajokortit ovat ajo-oikeusluokasta ja ajokortinhaltijan iästä riippuen voimassa 2-15 vuotta. Lain ja asetuksen mukaan ajokortinhaltijan näkövaatimusten täyttyminen täytyy todeta määräajoin. Mahdollisten silmäsairauksien varalta ja ajoterveyden pidempiaikaiseksi varmistamiseksi on joissakin tilanteissa tarpeen tehdä silmien terveystarkastus. 

Liikenteessä vaaditaan hyvää näöntarkkuutta, dynaamista syvyysnäköä ja hämäränäkökykyä, sekä riittävää näkökenttää.

Esimerkiksi kontrastinäön puutteet vaikuttavat liikennelääketieteen tutkimusten mukaan suuresti kuljettajien onnettomuusalttiuteen mikä koituu lopulta vaaraksi kaikille tiellä liikkujille. Kontrastinäkö voi häiriintyä esimerkiksi jonkun verkkokalvon sairauden tai kehittyvän harmaakaihin vuoksi. 

Ota yhteyttä lähimpään Näköasiantuntijaan mikäli tuntuu, että voisit nähdä paremmin.