Optikko on koulutuksensa myötä paras asiantuntija mitä näkemiseen ja linsseihin tulee. Koska muutoksia voi olla vaikea havaita itse, näkö on hyvä tutkituttaa optikolla kahden vuoden välein.

Myös iän myötä kaikkien silmissä tapahtuu muutoksia huolimatta siitä, onko käytössä miinuslasit, pluslasit tai onko näkö virheetön. Tästä syystä silmien ja näkemisen säännöllinen tutkiminen on tärkeää.

Kaikki Näköasiantuntijat noudattavat aina työssään tarkasti Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) Hyvää näöntutkimuskäytäntöä sekä Optikon eettisiä ohjeita

Käytännössä näöntutkimus etenee useimmiten seuraavanlaisesti:

Optikon näöntutkimuksessa määritetään taittovirheet, seulotaan karsastukset ja tutkitaan silmien yhteistoiminta. Tutkimuksen aikana optikko kysyy tärkeitä kysymyksiä asiakkaan kokemista näön haitoista tai vaikeuksista, yleisterveydestä ja mahdollisista lääkityksistä ja suvussa ilmenneistä silmäsairauksista. Kaikki nämä saattavat vaikuttaa lopulliseen tutkimustulokseen ja jatkotoimenpiteisiin.

Tutkimuksen tuloksena määritetään taittovoiman korjausarvo, ja optikko kirjoittaa silmälasireseptin. Optikko esittelee kehys- ja linssivaihtoehdot ja suosittelee parhaiten sopivaa ratkaisua. Kehys- ja linssivalinnan yhteydessä tarkennetaan lopullinen silmälasimääräys.

Tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia, kuten väri- ja stereonäön ja kontrastiherkkyyden tutkimukset, sekä kuvataan silmänpohjat silmänpohjakameralla tai tehdään silmänpohjan valokerroskuvaus (OCT). Pro Auctore-optikot voivat myös käyttää mustuaista laajentavaa lääkeainetta kuvauksien yhteydessä, jolloin saadaan aikaan parempi kuvanlaatu.

Optikko suorittaa laajasti silmien terveyteen ja näkemiseen liittyviä tutkimuksia, myös silmän terveystarkastuksia. Jos tutkimuksessa ilmenee sairauteen viittaavia tekijöitä on optikolla velvollisuus ohjata asiakas lisätutkimuksiin ja silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Silmälääkäri suorittaa tarkastuksen sekä antaa lausunnon ja tarvittavat lähetteet.