Tiesitkö, että useimmat silmätapaturmat aiheutuvat työympäristöstä singonneesta kappaleesta? Entä tiesitkö, että 33 % työntekijöistä ei käytä silmäsuojaimia heikon näöntarkkuuden vuoksi?

Tämän vuoksi Näköasiantuntijat tarjoavat työnäöntutkimuksen lisäksi myös suojainvalinnan, mitoituksen, tilauksen, lopputarkastuksen, luovutuksen sekä tarvittavat huollot. Lisäksi suojainmallistossamme on laaja valikoima omilla silmälasivoimakkuuksilla saatavia silmäsuojaimia, jotka mahdollistavat suojautumisen sekä itse työtehtävässä että koko työskentelyalueella. 

Varmistamme, että kokonaisuus toimii ja suojaimet eivät ainoastaan suojaa vaan niillä myös näkee hyvin. Meillä on vuosikymmenten kokemus sekä silmäsuojaimista ja niiden tekniikasta, että korkealaatuisesta optiikasta ja sen vaatimuksista.

 
 

Silmien- tai kasvojensuojaimet suojaavat silmätapaturmilta. Suojausta tarvitaan lentäviltä kappaleilta, kipinöiltä, metalli- ja puupölyltä, nesteroiskeilta, kaasuilta, liuottimilta ja höyryiltä. Suojaimia on myös erikseen ultravioletti-, infrapuna- ja lasersäteilyltä sekä valokaarelta suojaavia. 

Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei työpaikalla voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä, on työnantajan hankittava ja annettava työntekijän käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Silmiensuojain valitaan työssä esiintyvän riskin mukaan, huomioiden työtehtävän edellyttämä näkötarkkuus sekä käyttäjän henkilökohtaiset ominaisuudet. Tarvittaessa on suojain varustettava optisesti korjatuilla linsseillä. Optisen korjauksen tulee sallia suojaimen käyttäminen koko ajan ilman, että sitä tarvitsee ottaa pois lopetettaessa oma työtehtävä ja siirryttäessä työpaikalla. Käytettävyys on varmistettava henkilökohtaisella sovittamisella.

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/1993 (suojainten käyttöpäätös) edellyttää, että suojaimet hankitaan työpaikalla tehtävän arvioinnin perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon työpaikan olosuhteet, ne työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle vaaraa tai haittaa aiheuttavat tekijät, joita työpaikalla esiintyy ja joiden poistamiseksi tai rajoittamiseksi henkilönsuojaimia tarvitaan, sekä ergonomian vaatimukset ja työntekijän terveydentila.